กิจกรรมการศึกษา

 

ล่าสุด/Latest

  1. Thai Language and Culture Program’s field trip

    ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ ได้นำนักศึกษาชาวต่างชาติสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 คน ทัศนศึกษาและรับชมการสาธิตการนำเที่ยวจากคุณเจริญวุฒิ บัวสุวรรณ มัคคุเทศก์มืออาชีพและผู้ดูแลแฟนเพจ ฮักแม่สรวย – Hug Maesuai ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ (Wat Saeng Kaeo Phothiyan) ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (Somdej Phra Naresuan Maharat Shrine)...

ย้อนหลัง/Archived