บริการชุมชน

 

ล่าสุด/Latest

 1. Teaching English to the Airport Search and Security Officers at MFU International Airport

  อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ อาจาย์ยชวดี ยิ้มอยู่ และ อาจารย์ Richard Albertson เดินทางไปอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นและรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง วันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย On 30-31 August 2018,...

ย้อนหลัง/Archived


 

General Inquiries

 • Website : mfu.ac.th/school/liberalarts_new
 • Telephone: (+66) 5391-6731
 • Fax:  (+66) 5391-6723

 Visit Us

 • School of Liberal Arts,
 • Mae Fah Luang University,
 • 333 Moo 1, Muang Chiang Rai District,
 • Chiang Rai, Thailand 57100

 Business Hours

 • Monday – Friday 8 am to 4 pm
 • Saturday-Sunday Closed

Login Staffs Only

Copyright @ 2013 School of Liberal Arts : Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand 
html hit counter