บรรยายพิเศษ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ได้เชิญ อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์ บรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “ข้อคิดการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาศักยภาพ” ณ โรงแรมเอ็มบูติก รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

On Thursday, 20 September 2018, Office of Elementary Education Vocational 1, Chiang Rai invited Aj. Suttha Rattanasak to deliver a talk on the topic of the Potential Development of Governmental Teachers and Education Personnel who are soon to reach the retirement in year 2018 at M Boutique Resort Hotel, Amphoe Mueng, Chiang Rai.

Add a comment