อาจารย์สิริกร บำรุงกิจ เดินทางไปแนะแนวการทำข้อสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

On February 20, 2018, Aj. Sirikorn Bamroongkit went to teach and share techniques in tackling with English section of the ONET examination for grade 12 (M.6) students of Padad Wittayakhom School, Chiang Rai

Add a comment