1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวาระ 19 ปี ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญ และโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถิติการวิจัยทางภาษา” ทั้งนี้ ทางสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์ ดร.พรรณิภา...

  read more

 2. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและชาวบ้านร่วมจิตศรัทธาถวายผ้าป่า พิธีทอดผ้าป่า ณ วัดลำเปิง ต. นางแล จ....

  read more

 3. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ณ วัดลำเปิง ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสำนักวิชาฯ ในวันที่...

  read more

 4. ขอเรียนเชิญทุกท่าน ทำบุญทอดผ้าป่าสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ วัดลำเปิง ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย All are invited...

  read more