ข่าวล่าสุด

Kratongs in the Making by Our International Students

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศทั้ง 4 ชั้นปีร่วมกันประดิษฐ์กระทงเนื่องในประเพณีวันลอยกระทงที่จะถึงนี้ On Nov 14th, 2018, students from Thai Language and Culture program spent some quality time making Kratongs(Religious offerings made from banana tree trunk and leaves decorated with incense, candles and flowers) for the...

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 1. ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในด้านงานบริหารบุคคล งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารหลักสูตร งานธุการและงานสารบรรณ รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและเกิดความสุขในการทำงาน...

  read more

 more posts


คุณภาพการศึกษา

 


more posts

บริการชุมชน

 

 1. อาจารย์สิริกร บำรุงกิจ เดินทางไปแนะแนวการทำข้อสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 80...

  read more

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 

 1. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูสำนักวิชาศิลปสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...

  read more


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวาระ 19 ปี ในวันที่ 9 – 10...

  read more


more posts