กิจกรรมการศึกษา

 

ล่าสุด/Latest

  1. Kratongs in the Making by Our International Students

    วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศทั้ง 4 ชั้นปีร่วมกันประดิษฐ์กระทงเนื่องในประเพณีวันลอยกระทงที่จะถึงนี้ On Nov 14th, 2018, students from Thai Language and Culture program spent some quality time making Kratongs(Religious offerings made from banana tree trunk...

ย้อนหลัง/Archived