กิจกรรมการศึกษา

 

ล่าสุด/Latest

  1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ 2 คน คือนางสาวอรทัย นางาม และนางสาวคัทลียา เมลานี แช็งเคอร์ เข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางจังหวัดลำปาง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนางสาวคัทลียา เมลานี แช็งเคอร์ ตัวแทนจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 46 คนจาก 23 มหาวิทยาลัย Two representatives of the School of Liberal...

ย้อนหลัง/Archived