กิจกรรมการศึกษา

 

ล่าสุด/Latest

  1. 15th Sihn Sart Show

    เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมศิลปศาสตร์โชว์ ครั้งที่ 15 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้แสดงความสามารถทางวิชาการผ่านการแสดงต่างๆ อาทิ การขับร้องเพลงภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขับร้องเพลงของนักศึกษาต่างชาติสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย การเต้น และการแสดงละครภาษาอังกฤษ กิจกรรมนี้นอกจากเป็นที่สนใจของนักศึกษาสำนักวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว ยังได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกด้วย 25 March 2018, Assistant Professor Doctor Jiraporn Intrasai, Dean of School of...

ย้อนหลัง/Archived