วิชาการ

 

ล่าสุด/Latest

  1. ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น สายวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ

    สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น สายวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง On the occasion of the celebration of the 20th Anniversary of Mae Fah Luang...

ย้อนหลัง/Archived