วิชาการ

 

ล่าสุด/Latest

  1. บรรยายพิเศษ

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ได้เชิญ อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์ บรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “ข้อคิดการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาศักยภาพ” ณ โรงแรมเอ็มบูติก รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย On Thursday, 20 September 2018, Office of Elementary Education Vocational 1, Chiang Rai invited Aj. Suttha Rattanasak to...

ย้อนหลัง/Archived