วิชาการ

 

ล่าสุด/Latest

  1. อาจารย์ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในกลุ่มงาน design showcase ในงาน Bangkok design week 2018

    อาจารย์ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในกลุ่มงาน design showcase ในงาน Bangkok design week 2018 ซึ่งเป็นผลงานวิจัย การออกแบบเครื่องประดับจากตำราการทำนายด้วยกระดูกไก่ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4กุมภาพันธ์ 2561 ณ Thailand Creative & Design Center (TCDC) กรุงเทพมหานคร Aj. Dr....

ย้อนหลัง/Archived