ประชาสัมพันธ์

 

ล่าสุด/Latest

  1. ด้วย คณะผู้บริหารและอาจารย์ จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หมวดรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป และศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-13.00 น. ณ SALLC On Thursday 15 March 2018, the School of Liberal Arts gave a warm welcome to executive staff and faculty members from...

ย้อนหลัง/Archieved