ประชาสัมพันธ์

 

ล่าสุด/Latest

  1. สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admission ปีการศึกษา 2561

    ตัวแทนอาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระบบ Admission  ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 403 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Lecturers from School of Liberal Arts had the admission interview round 4 for...

ย้อนหลัง/Archieved