การประเมินการนำเสนองานการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2561 คณาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกันประเมินการนำเสนองานการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และได้มีการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง 106 อาคารเรียน 3 (C3)

On Sunday, September 2nd, 2018, from 9:00 AM-12:00 PM, School of Liberal Arts’ instructors evaluated the 4th year students’ Professional Experience Presentation and held a pre-internship orientation for the 3rd year students in the afternoon.

 

 

 

Add a comment