เตรียมความพร้อมด้านจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ในสำนักวิชาก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดการประชุมสำนักเพื่อปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ แนะนำสำนักวิชา ผู้บริหาร สาขาวิชาและส่วนงานต่างๆ ในสำนักวิชา เพื่อให้อาจารย์ใหม่ อาจารย์ต่างชาติโครงการ PIA และ MFS ได้รู้จัก นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมด้านจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ในสำนักวิชาก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม E3B-102

Add a comment