ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 ผศ.ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์และคณาจารย์ประจำสำนักวิชา ร่วมต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 106 อาคารเรียนรวม 3 (C3)

On 25 July 2018, Asst. Prof. Dr. Jiraporn intrasai, Dean of the School of Liberal Arts, together with lecturers delivered a warm welcome speech to all the first year English major students at Room C3-106 upon the School’s Orientation Day, Year 2018.

 

 

Add a comment