คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ)

ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำและผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) อ.แม่ลาว จ.เชียงราย วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

The Dean and Executives of School of Liberal Arts visited and consulted with Pakodam mayor and principal of Pakodam Municipality School 1 about designing English for Communication course at Pakodam Municipality School 1 on Thursday 19 July 2018.

Add a comment