สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admission ปีการศึกษา 2561

ตัวแทนอาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระบบ Admission  ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 403 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Lecturers from School of Liberal Arts had the admission interview round 4 for academic year 2018, held on Tuesday 10 July 2018 at Room 403, C2 building, Mae Fah Luang University.

Add a comment