สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (วัฒนธรรมการศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

 

 

Add a comment