อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับที่ได้รับการออกแบบจากตำราการทำนายด้วยกระดูกไก่ โดยทุนวิจัยจาก โครงการ Innovation Hub วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย

On 13 March 2018, Dr. Pollavat Praphattong conducted his research presentation in a form of accessory fashion show at Baan Dam Museum, Nang Lae, Chiang-Rai. All accessories in the fashion show were inspired by the theory of chicken bones prediction which was a research project funded by Innovation Hub.

 

 

Add a comment