วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและชาวบ้านร่วมจิตศรัทธาถวายผ้าป่า พิธีทอดผ้าป่า ณ วัดลำเปิง ต. นางแล จ. เชียงราย ยอดเงินทำบุญผ้าป่ารวม 100,300 บาท

On Sunday 18 February 2018 at 09.00-11.00 a.m., Liberal Arts staff and students, Mae Fah Luang University, including Lam Poeng villagers attended Robe Offering and Blessing Ceremony at Wat Lam Poeng, Nang Lae District, Chiangrai. The amount of donations is 100,300 baht.

Add a comment