สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ 2 คน คือนางสาวอรทัย นางาม และนางสาวคัทลียา เมลานี แช็งเคอร์ เข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางจังหวัดลำปาง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนางสาวคัทลียา เมลานี แช็งเคอร์ ตัวแทนจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 46 คนจาก 23 มหาวิทยาลัย

Two representatives of the School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University, Ms.Orathai Nangam and Ms.Khatthaliya Melanie Schenker, participated in English Speech Competition 2018 arranged by Language Institute, Lampang Rajabhat University on Friday 16 February 2018.

Ms.Khatthaliya Melanie Schenker won the1st place in English Speech Competition out of 46 competitors from 23 universities all over Thailand. CONGRATULATIONS!!!

Add a comment