เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ณ วัดลำเปิง ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสำนักวิชาฯ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

On February 3, 2018 at Wat Lam Poeng, Nang Lae District, Chiang Rai. Staff, faculty, and students in the Liberal Arts, together, we cleaned the temple grounds and inside the temple. And painted the walls of the temple for Robe Offering Ceremony on February 18, 2018.

Add a comment