นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมศิลปศาสตร์อาสาพัฒนาเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 A Voluntary Camp Organized by English Major Students

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมศิลปศาสตร์อาสาพัฒนาเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านปางลาว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
English Major Students from school of Liberal Arts organized the 3rd voluntary camp on 27-28th January 2018 at Pang Lao School, Mae Khao Tom sub-district, Mueang, Chiang Rai

Add a comment