ขอเรียนเชิญทุกท่าน
ทำบุญทอดผ้าป่าสำนักวิชาศิลปศาสตร์
ในอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ วัดลำเปิง ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

All are invited to
Robe Offering Ceremony
on Sunday 18th February 09:00-11.00 a.m.
at Wat lam poeng Nang lea Destrict Chiang Rai

Add a comment