โครงการประกวดสุนทรพจน์ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนราถบพิตร ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคเหนือ)

นางสาวอักษิพร อุมานนท์ และนางสาวชญานิศ บุญภักดี ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนราถบพิตร ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคเหนือ) ในวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดย นางสาวนางสาวชญานิศ บุญภักดี ได้รับรางวัลชมเชย และได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

Add a comment