ขอแสดงความยินดีกับ นายธัชยา พลศรี สำนักวิชาการจัดการ นางสาวนัยรัตน์ ฮวบเจริญ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นางสาวพัชรภรณ์ จันต๊ะคาด สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ นายนันทิพัฒน์ จันทรส สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Add a comment