ประชาสัมพันธ์ทุน ก.ย.ศ. และทุน ก.ร.อ.

นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบอินเตอร์เนต (e-studentloan) ได้

 

ระหว่างวันที่ :             1 พ.ย 2559 – 31 ม.ค 2559

                              (สำหรับทุน กยศ และ กรอ ภาคเรียนที่ 2 / 2559)

7 ต.ค 2559 – 5 พ.ย 2559 (สำหรับ กรอ)

                              (สำหรับทุน กรอ รายใหม่ ปีการศึกษา 2559)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :   ติดต่อนางสาวบุษบา ไชยพุฒ หมายเลขโทรศัพท์ 6382

 

เอกสารแนบ :

หมายเลข 1 ปฏิทินการดำเนินการทุนกู้ยืม (กยศ และ กรอ 2/2559)

หมายเลข 2 ปฏิทินการดำเนินการทุนกู้ยืม (กรอ รายใหม่)

ตามลิงค์https://drive.google.com/a/mfu.ac.th/folderview?id=0B0BPySfiR4QEQjR4RXBPcXRkZzA&usp=sharing ชื่อไฟล์ ปฏิทินการดำเนินงานทุนกู้ยืม กยศ. และ กรอ. 2559