รับสมัคร / Application open for MFU-ASEAN Youth Ambassadors Camp 2016

 

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการค่ายฑูตเยาวชนอาเซียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 4 (MFU-ASEAN Youth Ambassadors Camp 2016) จำนวน 4 คน

We are now looking for FOUR (4) students from School of Liberal Arts, year 1-3, to participate in the MFU-ASEAN Youth Ambassadors Camp 2016.

กำหนดการจัดโครงการ/Schedule

activities time venue
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมโครงการฯ/preparation 26-30 Sep 2016 MFU

กิจกรรมโครงการค่ายทูตเยาวชนอาเซียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 4 /

Main activities

19-24 Oct 2016 MFU and Cambodia

กำหนดการรับสมัคร/application

เปิดรับสมัครและส่งใบสมัคร:application submission        18-30 Aug 2016

คัดเลือกผู้สมัคร (โดยสำนักวิชา):1st round selection            31 Aug -6 Sep 2016

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (รอบสำนักวิชา):                         7 Sep 2016
Announcement of result (1st round)

คัดเลือกผู้สมัคร (โดยคณะกรรมการ): 2nd round selection   8-11 Sep 2016

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (รอบมหาวิทยาลัย):                     12 Sep 2016

Final result

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:  More information

ดาวน์โหลดใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมได้ที่

Download application form

https://www.dropbox.com/sh/o6ip4zxb2se1xto/AADYgUrvFUo9ggoEriKpBE15a?dl=0

ติดต่อ: อ.อรวรรณ วังสมบัติ     อีเมล์: orawan.wan@mfu.ac.th โทรศัพท์:  081-5719484

Contact Ajarn Orawan          Email orawan.wan@mfu.ac.th telephone: 081-5719484