2nd Scholarship Interview Date ประกาศวันสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ครั้งที่ 2

 

 

การสัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

 

วันที่           วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

เวลา           16:00 น. เป็นต้นไป

สถานที่        ห้องประชุมสำนักวิชาศิลปศาสตร์

Slide1

 

Slide2