ขอเชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอ The 5th PSU Education Conference ณ ม.อ. หาดใหญ่ 19-20 ธ.ค. 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวน คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจทุกท่านส่งผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference “Instructional Design for Autonomous Learners” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  โดยส่งผลงานดังกล่าวได้ที่ www.psued.org


รายละเอียดตามโปสเตอร์ที่แนบมาพร้อมนี้psu01 psu02