การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มฟล. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558

 

 

 

 

 

การสัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน2558
เวลา   16:00 เป็นต้นไป
สถานที่    ห้องประชุมสำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประกาศการสัมภาษณ์ทุน-2558_Page_1