1. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและชาวบ้านร่วมจิตศรัทธาถวายผ้าป่า พิธีทอดผ้าป่า ณ วัดลำเปิง ต. นางแล จ....

  read more

 2. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ณ วัดลำเปิง ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสำนักวิชาฯ ในวันที่...

  read more

 3. ขอเรียนเชิญทุกท่าน ทำบุญทอดผ้าป่าสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ วัดลำเปิง ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย All are invited...

  read more

 4. รวมข่าวกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในสำนักวิชาศิลปศาสตร์รอบหกเดือนแรกของปี 2557

  รวมข่าวกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในสำนักวิชาศิลปศาสตร์รอบหกเดือนแรกของปี 2557

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีทำบุญสำนักวิชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 08.00 น.ณสำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาคารสำนักวิชา 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก        ...

  read more