ข่าวล่าสุด

English Camp 2018

“English Camp 2018:” the School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University was held on Saturday 17 March 2018 at C5 Building, MFU. The camp was to promote students’s English proficiency in authentic situations, interpersonal skills and self-development towards professional interest. More than 200 juniors...

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 1. ด้วย คณะผู้บริหารและอาจารย์ จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หมวดรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป และศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง...

  read more

 more posts

วิชาการ

 

 1. อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับที่ได้รับการออกแบบจากตำราการทำนายด้วยกระดูกไก่ โดยทุนวิจัยจาก โครงการ Innovation...

  read more

 2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวาระ 19 ปี ในวันที่ 9 – 10...

  read more


more posts


บริการชุมชน

 

 1. อาจารย์สิริกร บำรุงกิจ เดินทางไปแนะแนวการทำข้อสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 80...

  read more

 2. อาจารย์ณชญาดา ศรีธรรม อาจารย์ณัญฉรียา รัตนพันธ์ และอาจารย์พิทักษ์ ตระกูลสว่าง เดินทางไปเป็นวิทยากรกิจกรรมติวก่อนสอบ...

  read more

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 

 1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ 2 คน คือนางสาวอรทัย นางาม...

  read more


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวาระ 19 ปี ในวันที่ 9 – 10...

  read more

 2. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น....

  read more


more posts