ข่าวล่าสุด

อาจารย์สิริกร บำรุงกิจ เดินทางไปแนะแนวการทำข้อสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา On February 20, 2018, Aj. Sirikorn Bamroongkit went to teach and share techniques in tackling with English section of the ONET examination for grade 12 (M.6) students of Padad Wittayakhom School, Chiang Rai...

read more


บริการชุมชน

 

 1. อาจารย์สิริกร บำรุงกิจ เดินทางไปแนะแนวการทำข้อสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 80...

  read more

 2. อาจารย์ณชญาดา ศรีธรรม อาจารย์ณัญฉรียา รัตนพันธ์ และอาจารย์พิทักษ์ ตระกูลสว่าง เดินทางไปเป็นวิทยากรกิจกรรมติวก่อนสอบ...

  read more

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 

 1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ 2 คน คือนางสาวอรทัย นางาม...

  read more


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น....

  read more

 2. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา...

  read more


more posts