ข่าวล่าสุด

การตรวจประกันคุณภาพระดับสำนักวิชา

การตรวจประกันคุณภาพระดับสำนักวิชา โดย ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ และ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560

read more