ข่าวล่าสุด

Strategic & Action Plan Workshop

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดการประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2562-2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ และรศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายและให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนกลยุทธ์แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักฯ On 18-19 January 2018, School of Liberal Arts led by Asst. Prof. Dr....

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 more posts

วิชาการ

 


more posts